AEON MALL TÂN PHÚ

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp vật tư phụ và lắp đặt hệ thống điện nhẹ
  • Quy mô: 1 hầm, 5 tầng nổi
  • Địa điểm: Quận Tân Phú, Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH Aeon Việt Nam
  • Thời gian: 2013
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp vật tư phụ và lắp đặt hệ thống điện nhẹ
  • Quy mô: 1 hầm, 5 tầng nổi
  • Địa điểm: Quận Tân Phú, Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH Aeon Việt Nam
  • Thời gian: 2013

Thông tin dự án