BIỆT THỰ PHỐ - 14 LỮ GIA

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E
  • Quy mô: 1 hầm, 4 tầng lầu, Tổng DT sàn: ~ 880m2
  • Địa điểm: Quận.11 - Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Bà Phạm Thanh Nghị
  • Thời gian: 2012 – 2013
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E
  • Quy mô: 1 hầm, 4 tầng lầu, Tổng DT sàn: ~ 880m2
  • Địa điểm: Quận.11 - Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Bà Phạm Thanh Nghị
  • Thời gian: 2012 – 2013

Thông tin dự án