CAM RANH BAYANA RESORT - KHÁNH HÒA

 • Nội dung hợp đồng: Thi công và lắp đặt căn mẫu & 29 Bungalow 4R
 • Tên công trình: Khu du lịch Cam Ranh Bayana resort (Giai đoạn 1)
 • Quy mô: 32 bungalow 4R
 • Địa điểm: Cam Ranh - Khánh Hòa
 • Chủ đầu tư: Cty TNHH Cam Ranh Bayana
 • Thời gian: 2015 – 2016
 • Nội dung hợp đồng: Thi công và lắp đặt căn mẫu & 29 Bungalow 4R
 • Tên công trình: Khu du lịch Cam Ranh Bayana resort (Giai đoạn 1)
 • Quy mô: 32 bungalow 4R
 • Địa điểm: Cam Ranh - Khánh Hòa
 • Chủ đầu tư: Cty TNHH Cam Ranh Bayana
 • Thời gian: 2015 – 2016

Thông tin dự án