NHÀ GA HÀNG HÓA & VĂN PHÒNG LÀM VIỆC - CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E 
  • Quy mô: DT khu phụ trợ: ~ 4.240m2
  • Địa điểm: Phú Quốc – Kiên Giang
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam
  • Thời gian: 2012 – 2013
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E 
  • Quy mô: DT khu phụ trợ: ~ 4.240m2
  • Địa điểm: Phú Quốc – Kiên Giang
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam
  • Thời gian: 2012 – 2013

Thông tin dự án