CAO ỐC VĂN PHÒNG VIỆT THÁI (SAI GON PRIME)

  • Nội dung hợp đồng: Lắp đặt hệ thống ĐHKK, Cung cấp máy lạnh 
  • Quy mô: 1 hầm, 1 trệt, 1 lửng, 15 lầu, sân thượng
  • Địa điểm: Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Cty Đầu tư TM-DV Tam Điệp
  • Thời gian: 2009 – 2010
  • Nội dung hợp đồng: Lắp đặt hệ thống ĐHKK, Cung cấp máy lạnh 
  • Quy mô: 1 hầm, 1 trệt, 1 lửng, 15 lầu, sân thượng
  • Địa điểm: Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Cty Đầu tư TM-DV Tam Điệp
  • Thời gian: 2009 – 2010

Thông tin dự án