CHUNG CƯ LONG PHỤNG - QUẬN BÌNH TÂN

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK và thông gió
  • Quy mô: 1 hầm, 16 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~25.500m2
  • Địa điểm: Quận 06, Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Địa ốc Bình Tân
  • Thời gian: 2010 – 2012
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK và thông gió
  • Quy mô: 1 hầm, 16 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~25.500m2
  • Địa điểm: Quận 06, Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Địa ốc Bình Tân
  • Thời gian: 2010 – 2012

Thông tin dự án