KS. BEST WESTERN NHA TRANG PLAZA

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp vật tư & lắp đặt hệ thống điện nhẹ 
  • Quy mô: 37 tầng nổi
  • Địa điểm: Nha Trang -  Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty CP Hải Vân Nam
  • Thời gian: 2011 – 2014
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp vật tư & lắp đặt hệ thống điện nhẹ 
  • Quy mô: 37 tầng nổi
  • Địa điểm: Nha Trang -  Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty CP Hải Vân Nam
  • Thời gian: 2011 – 2014

Thông tin dự án