KHÁCH SẠN & CĂN HỘ VIRGO NHA TRANG

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống Điện & Điện nhẹ
  • Quy mô: 1 hầm + 40 tầng (Hotel + Condotel + Apartments)
  • Địa điểm: Nha Trang – Khánh Hòa
  • ​Chủ đầu tư: Công ty TNHH Virgo Nha Trang
  • Thời gian: 2018 – 2020
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống Điện & Điện nhẹ
  • Quy mô: 1 hầm + 40 tầng (Hotel + Condotel + Apartments)
  • Địa điểm: Nha Trang – Khánh Hòa
  • ​Chủ đầu tư: Công ty TNHH Virgo Nha Trang
  • Thời gian: 2018 – 2020

Thông tin dự án