KHÁCH SẠN BẠCH VIỆT - ĐÀ LẠT

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nặng, điện nhẹ, cấp thoát nước.
  • Quy mô: 3 hầm, 5 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~30.000m2
  • Địa điểm: Đà Lạt
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH SX TM DV Bạch Việt
  • Thời gian: 2015 – 2016
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nặng, điện nhẹ, cấp thoát nước.
  • Quy mô: 3 hầm, 5 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~30.000m2
  • Địa điểm: Đà Lạt
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH SX TM DV Bạch Việt
  • Thời gian: 2015 – 2016

Thông tin dự án