KHÁCH SẠN BẠCH VIỆT - NHA TRANG

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nặng, điện nhẹ, cấp thoát nước.
  • Quy mô: 1 hầm, 24 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~37.000m2
  • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH SX TM DV Bạch Việt
  • Thời gian: 2013 – 2014
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nặng, điện nhẹ, cấp thoát nước.
  • Quy mô: 1 hầm, 24 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~37.000m2
  • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH SX TM DV Bạch Việt
  • Thời gian: 2013 – 2015

Thông tin dự án