KHÁCH SẠN CROWNE PLAZA - NHA TRANG

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp nhân công lắp đặt và vật tư phụ cho hệ thống điện 
  • Quy mô: Tổng DT sàn: ~296.000m2
  • Địa điểm: Nha Trang -  Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: InterContinental Hotels Group
  • Thời gian: 2012 – 2014
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp nhân công lắp đặt và vật tư phụ cho hệ thống điện 
  • Quy mô: Tổng DT sàn: ~296.000m2
  • Địa điểm: Nha Trang -  Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: InterContinental Hotels Group
  • Thời gian: 2012 – 2014

Thông tin dự án