KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN 1 (SEASHELL HOTEL)

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E trong các phòng ngủ
  • Quy mô: 1 hầm + 8 tầng, tổng diện tích sàn 18.900m2
  • Địa điểm: Phú Quốc – Kiên Giang
  • Chủ đầu tư: Công ty CP DL Phú Quốc
  • Thời gian: 2017 – 2018
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E trong các phòng ngủ
  • Quy mô: 1 hầm + 8 tầng, tổng diện tích sàn 18.900m2
  • Địa điểm: Phú Quốc – Kiên Giang
  • Chủ đầu tư: Công ty CP DL Phú Quốc
  • Thời gian: 2017 – 2018

Thông tin dự án