KHÁCH SẠN 4 SAO MICHELIA - NHA TRANG

  • Nội dung hợp đồng: Lắp đặt Hệ thống điện động lực, Hệ thống tổng đài điện thoại, camera, âm thanh, Hệ thống chống sét, hệ thống âm thanh hội nghị và sân khấu 
  • Quy mô: 1 hầm, 12 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~32.500m2
  • Địa điểm: Nha Trang – Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty CP Du lịch Thắng Lợi
  • Thời gian: 2009 – 2011
  • Nội dung hợp đồng: Lắp đặt Hệ thống điện động lực, Hệ thống tổng đài điện thoại, camera, âm thanh, Hệ thống chống sét, hệ thống âm thanh hội nghị và sân khấu 
  • Quy mô: 1 hầm, 12 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~32.500m2
  • Địa điểm: Nha Trang – Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty CP Du lịch Thắng Lợi
  • Thời gian: 2009 – 2011

Thông tin dự án