KHÁCH SẠN NOVOTEL - NHA TRANG

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, chiếu sáng, Hệ thống tổng đài điện thoại, CCTV, Mạng máy tính, Truyển hình cáp
  • Quy mô: 1 hầm, 17 tầng nổi
  • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH Hải Yến
  • Thời gian: 2006 – 2008
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, chiếu sáng, Hệ thống tổng đài điện thoại, CCTV, Mạng máy tính, Truyển hình cáp
  • Quy mô: 1 hầm, 17 tầng nổi
  • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH Hải Yến
  • Thời gian: 2006 – 2008

Thông tin dự án