KHÁCH SẠN SEA FLOWER (XAVIA HOTEL)

  • Nội dung hợp đồng: Thi công lắp đặt hệ thống Điện – Điện nhẹ - Cấp thoát nước
  • Quy mô: 1 hầm+ 2 lửng + 18 tầng (12.000 m2)
  • Địa điểm: Hoàng Diệu - Nha Trang – Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: GEDOSICO
  • Thời gian: 2017 – 2018
  • Nội dung hợp đồng: Thi công lắp đặt hệ thống Điện – Điện nhẹ - Cấp thoát nước
  • Quy mô: 1 hầm+ 2 lửng + 18 tầng (12.000 m2)
  • Địa điểm: Hoàng Diệu - Nha Trang – Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: GEDOSICO
  • Thời gian: 2017 – 2018

Thông tin dự án