KHÁCH SẠN TRẦM HƯƠNG - NHA TRANG

  • ​Nội dung hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện - nước
  • Quy mô: 1 hầm, 12 tầng nổi
  • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty CP Cơ khí & Đầu tư Xây dựng số 9
  • Thời gian: 2009 – 2010
  • ​Nội dung hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện - nước
  • Quy mô: 1 hầm, 12 tầng nổi
  • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Cty CP Cơ khí & Đầu tư Xây dựng số 9
  • Thời gian: 2009 – 2010

Thông tin dự án