KHÁCH SẠN VÌ KHOA HỌC (PROSCIENCE HOTEL)

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống cơ điện & PCCC
  • Qui mô: 1 hầm + 5 tầng (# 12.000m2)
  • Địa điểm: P. Ghềnh Ráng - Tp. Quy Nhơn
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vì Khoa Học
  • Thời gian: 2019 – 2020
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống cơ điện & PCCC
  • Qui mô: 1 hầm + 5 tầng (# 12.000m2)
  • Địa điểm: P. Ghềnh Ráng - Tp. Quy Nhơn
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vì Khoa Học
  • Thời gian: 2019 – 2020

Thông tin dự án