KHO BẢO QUẢN VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM HOÀNG ĐỨC - KCN LONG HẬU

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp lắp đặt hệ thống kỹ thuật, M&E và PCCC
  • Quy mô: diện tích sàn xây dựng 9.000m2
  • Địa điểm: KCN Long Hậu – Long An
  • Chủ đầu tư: Công ty DP TTB Y tế Hoàng Đức
  • Thời gian: 2017 – 2018
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp lắp đặt hệ thống kỹ thuật, M&E và PCCC
  • Quy mô: diện tích sàn xây dựng 9.000m2
  • Địa điểm: KCN Long Hậu – Long An
  • Chủ đầu tư: Công ty DP TTB Y tế Hoàng Đức
  • Thời gian: 2017 – 2018

Thông tin dự án