KHO DƯỢC PHẨM HOÀNG ĐỨC - KCN TÂN TẠO

  • Nội dung hợp đồng: Thiết kế, cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Quy mô: tổng diện tích sàn 1.400m2
  • Địa điểm: KCN Tân Tạo - Q. Bình Tân
  • Chủ đầu tư: Công ty DP TTB Y tế Hoàng Đức
  • Thời gian: 2019
  • Nội dung hợp đồng: Thiết kế, cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Quy mô: tổng diện tích sàn 1.400m2
  • Địa điểm: KCN Tân Tạo - Q. Bình Tân
  • Chủ đầu tư: Công ty DP TTB Y tế Hoàng Đức
  • Thời gian: 2019

Thông tin dự án