KHO DƯỢC PHẨM & TTBYT HOÀNG ĐỨC - QUẬN BÌNH TÂN

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt Trạm BA, Hệ thống điện, Hệ thống lạnh, PCCC
  • Quy mô: ~ 5.040 m2
  • Địa điểm: Quận Bình Tân, Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH Dược phẩm & TTBYT Hoàng Đức
  • Thời gian: 2008 – 2009
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt Trạm BA, Hệ thống điện, Hệ thống lạnh, PCCC
  • Quy mô: ~ 5.040 m2
  • Địa điểm: Quận Bình Tân, Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH Dược phẩm & TTBYT Hoàng Đức
  • Thời gian: 2008 – 2009

Thông tin dự án