KHU BIỆT THỰ CAO CẤP OCEAN VIEW - NHA TRANG

 • Nội dung hơp đồng: Thi công hệ thống đường giao thông, bờ kè, cấp nước & bể chứa, thoát nước mưa, thu gôm nước thải
 • Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, chiếu sáng ngoại vi
 • Quy mô: 69 biệt thự, Tổng DT sàn: ~72.850m2
 • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
 • Chủ đầu tư: Cty TNHH TM-DV Thiên Nhân II
 • Thời gian: 2007 – 2008
 • Nội dung hơp đồng: Thi công hệ thống đường giao thông, bờ kè, cấp nước & bể chứa, thoát nước mưa, thu gôm nước thải
 • Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, chiếu sáng ngoại vi
 • Quy mô: 69 biệt thự, Tổng DT sàn: ~72.850m2
 • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
 • Chủ đầu tư: Cty TNHH TM-DV Thiên Nhân II
 • Thời gian: 2007 – 2008

Thông tin dự án