NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP - HÓC MÔN ( GIAI ĐOẠN 02)

  • Nội dung hợp đồng: Thiết kế, thi công lắp đặt trạm biến áp 3P 6000kVA 15(22)/3.3kV và đường dây trung thế.
  • Quy mô: nhà máy công suất 300.000 m3/ngày
  • Địa điểm: Q.12 - Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn
  • Thời gian: 2015 – 2016
  • Nội dung hợp đồng: Thiết kế, thi công lắp đặt trạm biến áp 3P 6000kVA 15(22)/3.3kV và đường dây trung thế.
  • Quy mô: nhà máy công suất 300.000 m3/ngày
  • Địa điểm: Q.12 - Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn
  • Thời gian: 2015 – 2016

Thông tin dự án