SAO MAI ANH RESORT & SPA

  • Nội dung hợp đồng: Triển khai hồ sơ thiết kế thi công M&E khối Nhà chính
  • Địa điểm: Bãi Tiên - Nha Trang – Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Du Lịch Ni-Na
  • Thời gian: 2017 – 2018
  • Nội dung hợp đồng: Triển khai hồ sơ thiết kế thi công M&E khối Nhà chính
  • Địa điểm: Bãi Tiên - Nha Trang – Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Du Lịch Ni-Na
  • Thời gian: 2017 – 2018

Thông tin dự án