THE SHELLS RESORT & SPA - PHÚ QUỐC ( GIAI ĐOẠN 01 )

  • Nôi dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện, hệ thống chiếu sáng landscape & đường nội bộ.
  • Quy mô: Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao
  • Địa điểm: Kiên Giang
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH MTV Phú Quốc Trần Thái
  • Thời gian: 2012 – 2014
  • Nôi dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện, hệ thống chiếu sáng landscape & đường nội bộ.
  • Quy mô: Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao
  • Địa điểm: Kiên Giang
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH MTV Phú Quốc Trần Thái
  • Thời gian: 2012 – 2014

Thông tin dự án