THE SHELLS RESORT & SPA - PHÚ QUỐC ( GIAI ĐOẠN 02 )

 • Nội dung hợp đồng: Thi công cơ điện trong Bungalow và cơ điện hạ tầng giai đoạn 2.
 • Tên công trình: Khu du lịch sinh thái Trần Thái-Gành Gió Phú Quốc, The Shell Resort & Spa (Giai đoạn 2)
 • Quy mô: 51 bungalow và hạ tầng kỹ thuật
 • Địa điểm: Phú Quốc - Kiên Giang
 • Chủ đầu tư: Cty TNHH MTV Phú Quốc Trần Thái
 • Thời gian: 2015 – 2016
 • Nội dung hợp đồng: Thi công cơ điện trong Bungalow và cơ điện hạ tầng giai đoạn 2.
 • Tên công trình: Khu du lịch sinh thái Trần Thái-Gành Gió Phú Quốc, The Shell Resort & Spa (Giai đoạn 2)
 • Quy mô: 51 bungalow và hạ tầng kỹ thuật
 • Địa điểm: Phú Quốc - Kiên Giang
 • Chủ đầu tư: Cty TNHH MTV Phú Quốc Trần Thái
 • Thời gian: 2015 – 2016

Thông tin dự án