KHO DƯỢC PHẨM HOÀNG ĐỨC

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nặng, điện nhẹ, cấp thoát nước, ĐHKK
  • Quy mô: ~ 5.040 m2
  • Địa điểm: Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH Dược phẩm & TTBYT Hoàng Đức
  • Thời gian: 2015
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nặng, điện nhẹ, cấp thoát nước, ĐHKK
  • Quy mô: ~ 5.040 m2
  • Địa điểm: Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH Dược phẩm & TTBYT Hoàng Đức
  • Thời gian: 2015

Thông tin dự án