TRUNG TÂM KỸ NGHỆ BÁN DẪN TOÀN CẦU ( GES ) - QUẬN 09

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp lắp đặt hệ thống diện, ĐHKK, PCCC, khí nén, t.đài điện thoại 
  • Quy mô: Diện tích: ~6.000m2
  • Địa điểm: Khu công nghẹ cao Quận 09, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Cty CP SX-DV Công nghệ Bán dẫn Toàn cầu Việt Nam (Ges VN)
  • Thời gian: 2008 – 2010
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp lắp đặt hệ thống diện, ĐHKK, PCCC, khí nén, t.đài điện thoại 
  • Quy mô: Diện tích: ~6.000m2
  • Địa điểm: Khu công nghẹ cao Quận 09, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Cty CP SX-DV Công nghệ Bán dẫn Toàn cầu Việt Nam (Ges VN)
  • Thời gian: 2008 – 2010

Thông tin dự án