TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SC VIVO CITY - QUẬN 07

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp vật tư phụ và lắp đặt hệ thống điện nhẹ 
  • Quy mô: 3 hầm, 6 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~226.000m2
  • Địa điểm: Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Mapple Tree & Sài Gòn Coop.
  • Thời gian: 2013 – 2015 
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp vật tư phụ và lắp đặt hệ thống điện nhẹ 
  • Quy mô: 3 hầm, 6 tầng nổi, Tổng DT sàn: ~226.000m2
  • Địa điểm: Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Mapple Tree & Sài Gòn Coop.
  • Thời gian: 2013 – 2015 

Thông tin dự án