XƯỞNG MAY SCAVI - ĐỒNG NAI

 • Nội dung hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt hệ thống ĐHKK 
 • Tên công trình: Xưởng may Scavi
 • Quy mô: Diện tích ~ 3.055m2
 • Địa điểm: KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai
 • Chủ đầu tư: Cty CP Hoàng Hạc
 • Thời gian: 2008
 • Nội dung hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt hệ thống ĐHKK 
 • Tên công trình: Xưởng may Scavi
 • Quy mô: Diện tích ~ 3.055m2
 • Địa điểm: KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai
 • Chủ đầu tư: Cty CP Hoàng Hạc
 • Thời gian: 2008

Thông tin dự án